Congresul UDMR a adoptat un nou Statut și Program al Uniunii

14.05.2017 | Congres
  • Mărime
    text
  • Trimite prin e-mail
  • Tipăreşte

  • Trimite prin:
  • Share


Congresul UDMR a adoptat un nou Statut și Program al Uniunii

Foto: Juhos Eduárd

Documentul-strategie include prioritățile și sarcinile UDMR pentru următorii doi ani de activitate și propune măsuri concrete în domenii precum: extinderea drepturilor lingvistice, reintroducerea în dezbaterea Parlamentului a legii statutului minorităților naționale, consolidarea dialogului  instituțional cu diferitele categorii profesionale (medici, pedagogi, agricultori, antreprenori), dar și consolidarea serviciului de asistență juridică, Mikó Imre. Totodată UDMR își asumă responsabilitatea strângerii a 250 de mii de semnături în Transilvania pentru susținerea Minority SafePack, intensificarea relațiilor externe și a activităților de informare și lobby, organizarea unui concurs deschis pentru conceperea manualelor de limba română destinate elevilor din clasele cu predare în limba maghiară, sprijinirea tinerilor întreprinzători, a fermierilor și agricultorilor. Totodată Uniunea intenționează demararea unui amplu program de formare profesională pentru reprezentanții UDMR în autoritățile locale.

Congresul a adoptat patru rezoluții în următoarele domenii: Minority SafePack Initiative, Combaterea și prevenirea violenței împotriva femeilor, politica agrară și situația Liceului Teologic Romano-Catolic din Târgu Mureș.

 „Prioritatea Uniunii este apărarea intereselor elevilor acestei școli, ei trebuie să-și poată finaliza studiile din acest an școlar și să aibă siguranța că în anul școlar următor nu vor fi excluși din sistemul educațional. Scopul amânării continue a deciziilor care ar asigura funcționarea liceului este gândit special, încât organizația de apărare a intereselor și comunitatea părinților să cedeze și să renunțe la luptă. Un lucru este cert și trebuie înțeles de toți: dreptul legitim al comunității maghiare locale nu poate fi ignorat. Nu vom renunța! Nu cedăm!” a citat din textul rezoluției privind situația Liceului Teologic Romano-Catolic, senatorul UDMR, Novák Csaba Zoltán.

Rezoluția privind măsurile din domeniul politicii agrare au fost prezentate de senatorul  Tánczos Barna. El este de părere că agricultura și regiunile rurale ale diferitelor state membre sunt la diferite nivele de dezvoltare și necesită, implicit, măsuri de intervenție diferite pentru ca populația din zonele rurale transilvane să nu se afle în dezavantaj față de cea din zonele urbane. Simplificarea la nivel Uniunii Europene și la nivel național este indispensabilă pentru implementarea obiectivelor politicii agrare comune, iar în perioada de după 2021, principiile proporționalității și solidarității trebuie elaborate într-un context diferit astfel încât, în prima etapă, gospodăriile mici și mari să aibă acces la sisteme personalizate, mai exact, cele mari să acceseze cu precădere mijloace financiare, iar în cazul gospodăriilor mici, scopul decisiv să fie completarea veniturilor – se arată în documentul prezentat de senatorul UDMR, Tánczos Barna.

Organizația Femeilor din UDMR a demarat o campanie a Combaterii Violenței Împotriva Femeilor (NEEEM!) cu scopul de a preveni și de a atenua fenomenul, de a asigura protecția femeilor agresate și de a obține o pedepsire mai eficientă a agresorilor. ”Soluțiile oferite de stat sunt insuficiente, nu oferă condiții de siguranță imediate și nici pe termen lung victimelor agresiunii în familie. Prin urmare, UDMR va înainta un proiect de amendare a legislației în domeniu, pentru îndepărtarea imediată a agresorului și pentru instituirea unor pedepse mai severe”a declarat deputatul UDMR, Csép Éva Andrea, co-inițiator al proiectului, în cadrul prezentării pachetului de măsuri elaborat de Organizația de Femei.

60 de milioane de oameni trăiesc în minoritate în Uniunea Europeană, maghiarii din Transilvania fiind cea mai numeroasă comunitate de acest fel. Pe teritoriul Uniunii Europene drepturile omului și drepturile minorităților ar trebui implementate în formă omogenă, ceea ce poate fi garantat doar printr-o reglementare unională comună în domeniu. Conviețuirea pașnică dintre diferitele comunități lingvistice, naționale și etnice, elaborarea standardelor juridice necesare păstrării identității lor naționale este responsabilitatea noastră comună la nivel european. De la începutul anului 2011, UDMR și partenerii săi fondatori, au parcurs un drum lung în etapa de pregătire a inițiativei civice. Recomandările formulate prin Minority SafePack apără drepturile comunității maghiare de utilizare a limbii materne și a simbolurilor naționale, sprijină cultura națională și tradițiile specifice, asigură egalitate în drepturi față de societatea majoritară. Pentru adoptarea documentului Minority SafePack este nevoie de solidaritate la nivel european din partea tuturor minorităților naționale:  timp de un an trebuie adunate 1 milion de semnături de pe teritoriile a cel puțin 7 state membre ale Uniunii Europene – se arată în documentul prezentat de europarlamentarul Iuliu Winkler.

Congresul de la Zalău a adoptat noul Statut al Uniunii.  Principalele modificări vizează consolidarea prezenței femeilor în structurile interne ale UDMR, asigurarea unui mandat în legislativ pentru reprezentantul comunităților maghiare dispersate și obligativitatea pentru toate organizațiile județene / teritoriale ale UDMR de a alege un președinte executiv. 

Modificările din Programul Uniunii se referă mai ales la soluții pentru problemele din domeniul egalității de șanse, politicii sociale, de tineret și economic. Tineretul este încurajat să rămână și să își clădească un viitor pe pământul natal, trebuie diminuate diferențele de salarizare între bărbați și femei, dar sunt urgentate și măsuri privind combaterea violenței împotriva femeilor. În ceea ce privește politica externă, Programul Uniunii prevede ca pe lângă reglementările din legislația internă și instituțiile europene să protejeze valorile și diversitatea generate de minoritățile naționale autohtone.


Atenție! Ne rezervăm dreptul de a modera comentariile.