Discursul arhiepiscopului romano-catolic de Alba Iulia, Jakubinyi György

06.09.2017 | Actualitate politică
  • Mărime
    text
  • Trimite prin e-mail
  • Tipăreşte

  • Trimite prin:
  • Share


Discursul arhiepiscopului romano-catolic de Alba Iulia, Jakubinyi György

Dragi Frați și Surori în Cristos!   Am mai explicat și în trecut că Sfânta noastră Biserică nu-și caută dreptatea de obicei pe străzi, ci în biserică, și dacă este nevoie și la tribunal. În situația actuală Statusul Romano-Catolic din Transilvania este nevoit ca să-și caute adevărul într-o acțiune de avertizare publică pe străzi.  Codul de Drept Canonic al Bisericii Romano-Catolice - recunoscut de Stat ca Statutul al Cultului Romano-Catolic recunoscut –scrie în canonul 794, § 1.: Datoria și dreptul de a educa îi revin dintr-un motiv special Bisericii, căreia Dumnezeu i-a încredințat misiunea de a-i ajuta pe oameni să poată ajunge la plinătatea vieții creștine. În vederea împlinirii acestui drept și al acestei sarcini, școala are o  importanță enormă. De aceea ca eparhiot diecezan, în sensul legilor Bisericii mele, am obligația de a înființa școli confesionale.

În acest sens am solicitat în ianuarie 2014, ca pe baza prevederilor legale aflate în vigoare, să se reînființeze la Târgu Mureș gimnaziul romano-catolic, având în vedere trecutul considerabil al acestei instituții de învățământ.

Am semnat cu Ministerul Educației în 2015 un protocol[1] în care s-a declarat că România consideră mare valoare convingerea religioasă cu pornirea școlilor confesionale știind că educarea religioasă ajută pe cetățeni în evoluția spirituală, morală și culturală.

Am avut o mare bucurie văzând că în septembrie 2015 s-a început reînființarea Liceului Teologic Romano-Catolic și am constatat, cu satisfacție, că foarte mulți părinți, fără deosebire de confesiune, și-au încredințat copii la educare acestei școli.

Totodată am constatat cu durere că în toamna anului 2016 a fost contestată existența acestei școli. Iarăși citez Codul nostru de Drept Canonic (canonul 797.): Părinții trebuie să se bucure de libertate adevărată în alegerea școlilor; de aceea, credincioșii trebuie să acționeze ca societatea civilă să le recunoască părinților această libertate și, respectând dreptatea distributivă, să o ocrotească chiar prin subvenții.

Tocmai din acest motiv ne aflăm astăzi, aici, în această piață, nedumeriți, abia cu câteva zile înaintea începerii noului an școlar. Deoarece Constituția României garantează atât dreptul la alegerea liberă a școlii, precum și Codul de Drept Canonic al Bisericii. Guvernul României consideră o valoare reînființarea școlilor confesionale, totuși școala noastră, reînființată în urmă cu doi ani, este acum stânjenită în funcționare.

Noi cerem și acum ceea ce am cerut și am formulat deja la începutul anului 2014: școala noastră confesională să funcționeze cu respectarea prevederilor legale. Este vorbă de o școală aleasă în mod liber de părinți, o școală în care ei văd asigurată educarea adecvată a copiilor lor.

Avem încrederea că Guvernul României, care a recunoscut Codul de Drept Canonic al Bisericii Romano-Catolice ca Statut de organizare al Cultului Romano-Catolic – în care este considerată școala confesională ca o valoare, care recunoaște dreptul eparhiotului de a iniția înființarea școlilor confesionale, care recunoaște dreptul părinților la alegere liberă a școlilor – nu va trece cu vederea manifestarea voinței comune existente și manifestate și acum, că această școală trebuie să existe și funcționeze.

Timp de peste 40 de ani, dictatura comunistă a desființat și a respins în ilegalitate școlile confesionale din Târgu Mureș. După schimbări au trecut deja 28 ani. În acești 28 de ani s-a restabilit statul de drept, valorile denegate, cândva desființate, au reapărut. A făuri valori este datoria și responsabilitatea fiecărui stat de drept. Școala noastră este o valoare pentru noi toți. Trebuie să ocrotim această valoare.

Trebuie să ocrotim această școală și pe toți aceia care luptă pentru această școală. Trebuie să apărăm drepturile credincioșilor noștri de a-și alege liber această școală; pe copiii care frecventează această școală, deoarece părinții lor au încredințat educarea lor acestei școli confesionale; pe directorul școlii care de zece luni este împiedicat în împlinirea datoriilor sale; pe profesorii acestei școli care își îndeplinesc datoria în această școală cu aprobarea bisericească.

Cităm pe Episcopul nostru de vrednică pomenire, servitorul lui Dumnezeu, Márton Áron: „Această nu este politică. Este vorbă de viața noastră, iar noi am primit dreptul la viață de Bunul Dumnezeu. Onoarea noastră și responsabilitatea pentru generația viitoare cere ca să protestăm pentru apărerea drepturilor noastre…”

 

            Târgu Mureș, la 06.09.2017. miercuri   la orele 18.00,   demonstrație în fața Prefecturii

 

                                                                                                +Jakubinyi György

                                                                                  arhiepiscop romano-catolic de Alba Iulia[1]PROTOCOL Cu privire la predarea disciplinei religie (cultul romano-catolic de limbă română, romano-catolic de limbă maghiară și greco-catolic), în învățământul preuniversitar de stat, și cu privire la organizarea învățământului teologic catolic.

Atenție! Ne rezervăm dreptul de a modera comentariile.