Politica Agricolă Comună trebuie să susțină bunăstarea fermierilor și în viitor

07.09.2018 | Parlamentul European