UDMR a pregătit o nouă agendă pentru sesiunea parlamentară de toamnă

03.09.2018 | Actualitate politică
  • Mărime
    text
  • Trimite prin e-mail
  • Tipăreşte

  • Trimite prin:
  • Share


UDMR a pregătit o nouă agendă pentru sesiunea parlamentară de toamnă

Grupurile UDMR vor acționa, și în această sesiune parlamentară, pentru administrații locale puternice, pentru reducerea birocrației și pentru adoptarea mai multor măsuri de descentralizare. Politicienii UDMR au stabilit, ca prioritate, implementarea în cât mai scurt timp a noului Cod Administrativ, deja adoptat de Parlament și care așteaptă avizul CCR. Datorită propunerilor de modificare inițiate de UDMR, noul pachet de legi conține o serie de prevederi care eficientizează activitatea administrațiilor locale și județene, dar garantează și drepturile lingvistice în raport cu autoritățile pentru cetățenii care aparțin unei minorități naționale.

UDMR consideră că impozitul pe venit trebuie să rămână în totalitate la bugetele locale și județene, astfel încât autoritățile locale să poată aloca mai mulți bani pentru bunăstarea comunităților locale. Totodată, potrivit poziției Uniunii, autoritățile financiare județene ar trebui să îndeplinească orice sarcină care este în prezent numai în responsabilitatea centrelor regionale, iar astfel antreprenorii nu ar mai trebui să călătorească la centrele regionale pentru gestionarea activității financiare.

Pe baza propunerilor prezentate în dezbaterile publice, UDMR va finaliza și depune proiectul de lege privind dezvoltarea economică a micro-regiunilor și județelor cu decalaj economic major. 

În viziunea UDMR, administrațiilor locale trebuie să le fie asigurat dreptul legal de a declara ca fiind organizații non-guvernamentale de utilitate publică locală sau județeană, asociațiile care oferă servicii, sociale, educaționale și culturale, astfel încât acestea să poată beneficia de finanțare centrală sau locală. Trebuie ca statul să ofere o co-finanțare, din bugetul central, pentru instituțiile culturale, cum ar fi teatrele, aflate în subordinea administrațiilor publice locale. 

Pentru bunăstarea celor care trăiesc în mediul rural, UDMR va propune o serie de modificări legislative în noua sesiune parlamentară. Uniunea consideră că este necesară o armonizare a activității instituțiilor responsabile de autorizarea activităților agricole și zootehnice și de o corelare a criteriilor cărora noii antreprenori agricoli trebuie să se conformeze. 

Astfel ar diminua Uniunea birocrația din acest sector și ar încuraja tinerii întreprinzători din mediul rural.

Conform unei alte propuneri legislative ale Uniunii, care vizează sectorul agricol, colectarea pentru comercializare a ciupercilor și a fructelor de pădure va fi considerată activitate comercială. Prin urmare acestea se vor putea cumpăra doar de la proprietarii pădurilor, iar veniturile provenite din comercializarea acestora ar reveni, de asemenea, și proprietarilor de păduri.

Pentru un sistem social și medical mai eficientlegiuitorii UDMR vor elabora un proiect de lege pentru eliminarea discriminării împotriva mamelor cu doi copii, astfel încât acestea să beneficieze de aceeași sumă ca indemnizație, adică 85 la sută din salariul lor și la al doilea concediu de creștere a copilului. UDMR consideră că, în vederea funcționării eficiente a sistemului social, este necesar să se stabilească un cost mediu per beneficiar care să fie actualizat la anumite intervale de timp, iar conform acestui principiu trebuie finanțate unitățile de servicii sociale, căminele de bătrâni și centrele de îngrijire a copiilor. Sistemul medical de familie trebuie să fie extins pentru a-l face accesibil tuturor cetățenilor, chiar și în localitățile unde în prezent nu există medic de familie. Acest lucru va permite administrațiilor locale să pună la dispoziție cabinete medicale, iar un medic care practică medicina de familie într-o altă localitate să poată, în limita a 10 ore pe săptămână, să ofere servicii de medicină de familie și în această localitate. Proiectul de lege ar favoriza, în același timp, și tinerii medici aflați la începutul carierei.

În noua sesiune parlamentară UDMR va trata, în continuare, cu prioritate modificările legislative care vizează îmbunătățirea sistemului de învățământ, pentru a asigura o educație de calitate elevilor și pentru a garanta baze legale sigure educației în limba minorităților naționale. Printre modificările legislative care urmează să fie propuse de Uniune în această sesiune parlamentară se enumeră înființarea și finanțarea de la stat a unei rețele de after-school și extinderea rețelei de internate școlare pentru elevii care provin din mediul rural sau ale căror familii au o situație financiară nefavorabilă.

Totodată, legiuitorii Uniunii și-au exprimat dezacordul față de o prevedere a unei Ordonanțe de Urgență a Guvernului care prevede predarea limbii române, în clasele primare din instituțiile de învățământ în limba minorităților, de către profesori de limba și literatura română în locul învățătorilor, așa cum se proceda până în prezent. Poziția UDMR este că elevii maghiari trebuie să-și însușească bine limba română, iar Uniunea a propus elaborarea, în acest sens, a unei programe școlare speciale. Poziția clară a UDMR privind acest subiect este că profesorii care nu și-au însușit metodologia predării în clase primare nici nu pot preda în acest ciclu școlar, respectiv este important ca educatorul, profesorul să poată comunica la acest nivel de învățământ în limba maternă a copilului. În cazul în care Guvernul nu va retrage Ordonanța de Urgență, în timpul dezbaterii parlamentare a acestui act normativ legiuitorii UDMR vor cere abrogarea acestei prevederi.

Atenție! Ne rezervăm dreptul de a modera comentariile.