Mureş

Telefon:
0265 264 442
Adresă:

540015 Târgu Mureş str. Dózsa György 9, et. I

președinte

Péter Ferenc

0265 570 218

președinte executiv

Kovács Mihály Levente

0743 644 711
0265 264 442
0265 540 015

Hírlevél