Guvernul a aprobat Strategia Națională a Locuirii

Guvernul a aprobat Strategia Națională a Locuirii

La propunerea Ministerului Dezvoltării, Guvernul a aprobat, în ședința de astăzi, Strategia Națională a Locuirii (SNL) pentru următoarea perioadă, care are ca obiectiv asigurarea cadrului instituțional, de reglementare și finanțare pentru susținerea locuirii incluzive și îmbunătățirea accesului la locuințe și condiții de locuire adecvate, sigure, reziliente, durabile și la prețuri accesibile pentru toate categoriile de persoane.

”Deși România se confruntă cu numeroase provocări în acest domeniu, în prezent, nu există o Strategie Națională a Locuirii; în plus, cea mai mare parte a fondului de locuințe este construit înainte de 1989, iar acesta trebuie consolidat seismic și adaptat standardelor de eficiență energetică. În consecinţă, reforma politicii locuirii este necesară şi repezintă o oportunitate pentru România, pentru a utiliza mai eficient fondurile europene și resursele bugetare naționale ca răspuns la provocările din domeniu și pentru a le direcţiona către persoanele care au cea mai mare nevoie de sprijin”, a precizat Cseke Attila, ministrul dezvoltării.

Obiectivele Strategiei Naționale a Locuirii au în vedere măsuri precum construirea de locuințe sociale pentru persoanele ce provin din grupuri vulnerabile, categorii expuse riscului de excluziune socială și marginalizare. De asemenea, noul act normativ adoptat prevede construirea de locuințe pentru tineri sub 35 de ani și sprijinirea accesului persoanelor care provin din comunități marginalizate sau grupuri vulnerabile la servicii publice de sănătate și educație, prin construirea de locuințe pentru specialiști în aceste domenii. Strategia va facilita îmbunătățirea calității vieții populației, prin lucrări de renovare energetică, reglementarea situației așezărilor informale și creșterea stocului de locuințe publice destinate închirierii.

Strategia Națională a Locuirii prevede, totodată, renovarea integrată moderată și aprofundată a clădirilor rezidențiale multifamiliale, eficiențizarea energetică și consolidarea seismică a acestora, finanțate de Ministerul Dezvoltării, prin Planul Național de Redresare și Reziliență.

Necesitatea adoptării acestei Strategii este susținută și de provocările globale reprezentate de accelerarea schimbărilor climatice, criza sanitară și intensificarea procesului de urbanizare, care accentuează vulnerabilitatea domeniului în termeni de dificultate a accesului la locuire la costuri suportabile, sărăcie energetică, alături de aspectele mai generale privind eficiența energetică în sectorul rezidențial și economia circulară.

pe aceeași temă

Hírlevél