Birou

Adresă:

050711 Bucureşti, B-dul 13 Septembrie, nr. 1-3, sector 5

chestor, Biroul Permanent al Senatului

Tánczos Barna

0723 546 335

consilier (învățământ, politică externă)

Tudor Veronka

037 214 2570
0727 330 033

consilier (juridic, administrație publică, constituționalitate)

Vikárius Arany

037 214 2594
0740 779 481

consilier (sănătate, muncă și protecție socială)

Barti Melinda

021 311 2578
0745 406 120

consilier

Kovács-Szécsi Attila

0740 482 288

consilier

Jurcan Cristina

0746 158 589

consilier (economic, transporturi, energie)

Mike Andrea

0740 552 616

consilier de presă

Andercó Aliz

0742 060 228
021 414 1049

Hírlevél