Biro Rozalia: Ințentia Poloniei de a se retrage din Convenția de la Istanbul este îngrijorătoare

Biro Rozalia: Ințentia Poloniei de a se retrage din Convenția de la Istanbul este îngrijorătoare

Recentele declarații ale guvernului de la Varșovia și implicit demersurile începute în Polonia de a se retrage din Convenția Consiliului Europei privind prevenirea și combaterea violenței împotriva femeilor și a violenței domestice- cunoscută și sub numele de Convenția de la Istanbul- adoptată în anul 2011- sunt îngrijorătoare. Polonia a semnat acest tratat în anul 2012, când excutivul de atunci era condus de Donald Tusk.

Convenția de la Istanbul reprezintă instrumentul juridic internațional cel mai cuprinzător, care abordează violența din perspectiva unei încălcări grave a drepturilor omului. Prin noțiunea de „violență de gen”, reglementată de Convenție, care cuprinde, fără a se limita însă doar la acestea, următoarele fapte: violență domestică, violență sexuală, mutilarea genitală a femeilor, căsătoria forțată, avortul și sterilizarea forțată, hărțuirea sexuală, traficul de ființe umane, prostituția forțată, etc. Neîncriminate până acum, aceste fapte trebuie introduse ca infracțiuni în legislațiile statelor semnatare ale Convenției, iar măsurile de protecție promovate trebuie să prevadă înființarea serviciilor specializate, care să ofere asistență medicală și consiliere psihologică și juridică victimelor, precum și înființarea de adăposturi pentru acestea.

România a semnat în 2014 Convenția de la Istanbul și a ratificat-o în 2016. Tot în 2016 a fost reînființată Agenția Națională pentru Egalitate de Șanse între Femei și Bărbați (ANES) cu atribuții în coordonarea procesului de implementare la nivel național a Convenției de la Istanbul. În 2018 a fost amendat și armonizat cadrul legislativ din domeniu prin adoptarea și promovarea a două proiecte de Lege: proiect legislativ de modificare și completare a Legii 217/2003 privind prevenirea și combaterea violenței în familie, în acord cu prevederile Convenției de la Istanbul și proiect legislativ de modificare și completare a Legii 202/2002 privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați, în acord cu Angajamentul 1 asumat de România în cadrul Campaniei ONU/UN Women #HeforShe și cu recomandările Comitetului CEDAW. De asemenea, în mai 2018 a fost aprobată Strategia Națională privind Promovarea Egalității de Șanse între Femei și Bărbați și prevenirea și combaterea violenței domestice pentru perioada 2018-2021 și Planul oprațional pentru perioada 2018-2021, pentru implementarea Strategiei.

Având în vedere că acest flagel al violenței domestice și al violenței împotriva femeilor a cunoscut cote alarmante în ultimii ani în România și, fiind preocupată de a folosi toate instrumentele de control parlamentar pentru eliminarea acestuia, în 2017, în cadrul Comisiei pentru Politică Externă din Camera Deputaților am înființat Grupul multisectorial de lucru pentru monitorizarea implementării Convenției de la Istanbul, care reunește parlamentari din ambele Camere ale Parlamentului, reprezentanți ai instituțiilor guvernamentale, cu atribuții în domeniul prevenirii violenței împotriva femeilor, ai asociațiilor cu reprezentare la nivel local și național, preocupați de domeniu și ai ONG-urilor care militează pentru eliminarea violenței împotriva femeilor. Grupul de lucru are periodic ședinte în care se asigură dialogul între factorii decidenți în domeniu și executiv.

Convenția de la Istanbul este singurul act juridic internațional care abordează și reglementează această gravă violare a drepturilor omului care este violența domestică și violența împotriva femeilor, Comisia pentru Politică Externă a Camerei Deputaților prin Grupul multisectorial reafirmă angajamentul pentru eliminarea violenței împotriva femeilor și recomandă Poloniei și țărilor nesemnatare ale Convenției să inițieze un dialog social, bazat pe principiile democrației și respectării drepturilor omului cu scopul de face cunoscute prevederile Convenției de la Istanbul și de a ajunge la o poziție cu susținere amplă din partea majorității cetățenilor săi.  

În condițiile actuale ale pandemiei, la nivel internațional cât și în România, a crescut semnificativ numărul cazurilor de abuz și violență domestică. În acest context, România va trebui să urgenteze demersurile necesare la nivel local și național pentru a crea o rețea de servicii sociale accesibilă tuturor persoanelor care au suferit abuzuri sau violențe și care au nevoie de asistență specializată din momentul abuzului și până la reintegrarea în societate.

În calitate de vicepreședinte al Organizației de Femei a Partidului Popular European am inițiat elaborarea unei poziții care se bazează pe principiile și valorile Partidului Popular European și prin care organizațiile de femei membre ale acestei formațiuni politice europene pot iniția, în țările lor, un dialog în vederea conștientizării importanței aplicării Convenției de la Istanbul și, în același timp, asupra necesității prevenirii și combaterii violenței împotriva femeilor și fetelor.

pe aceeași temă

Hírlevél